Tái tạo vòng 1 cho bệnh nhân ung thư vú

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật cho bệnh nhân L. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật cho bệnh nhân L. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật cho bệnh nhân L. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top