Tái tạo van tim cho bệnh nhân mắc bệnh van động mạch chủ

Bệnh viện Đại học y dược TPHCM triển thành công kỹ thuật tái tạo van động mạch chủ với vật liệu tự thân, hay còn gọi là kỹ thuật Ozaki cho một bệnh nhân.
Bệnh viện Đại học y dược TPHCM triển thành công kỹ thuật tái tạo van động mạch chủ với vật liệu tự thân, hay còn gọi là kỹ thuật Ozaki cho một bệnh nhân.
Bệnh viện Đại học y dược TPHCM triển thành công kỹ thuật tái tạo van động mạch chủ với vật liệu tự thân, hay còn gọi là kỹ thuật Ozaki cho một bệnh nhân.