Tai nạn hy hữu: Cá rô chui vào trực tràng người do vô tình ngồi trúng

Các bác sĩ gắp con cá rô ra khỏi trực tràng của bệnh nhân. Ảnh: Guangdong Television.
Các bác sĩ gắp con cá rô ra khỏi trực tràng của bệnh nhân. Ảnh: Guangdong Television.
Các bác sĩ gắp con cá rô ra khỏi trực tràng của bệnh nhân. Ảnh: Guangdong Television.
Lên top