Tác hại nguy hiểm của trà xanh nếu bạn uống quá nhiều

Trà xanh rất tốt cho sức khỏe, song cũng giống như bất kỳ loại thực phẩm nào nếu sử dụng quá nhiều cũng sẽ gây ra nhiều tác hại. Ảnh đồ họa: P.Công
Trà xanh rất tốt cho sức khỏe, song cũng giống như bất kỳ loại thực phẩm nào nếu sử dụng quá nhiều cũng sẽ gây ra nhiều tác hại. Ảnh đồ họa: P.Công
Trà xanh rất tốt cho sức khỏe, song cũng giống như bất kỳ loại thực phẩm nào nếu sử dụng quá nhiều cũng sẽ gây ra nhiều tác hại. Ảnh đồ họa: P.Công
Lên top