Tắc đường, sản phụ sinh con ngay trên taxi

Nhân viên y tế đỡ đẻ trên taxi. Ảnh: CDC Hà Nội.
Nhân viên y tế đỡ đẻ trên taxi. Ảnh: CDC Hà Nội.
Nhân viên y tế đỡ đẻ trên taxi. Ảnh: CDC Hà Nội.
Lên top