Suýt mất mạng vì làm thịt và ăn tiết canh lợn “cắp nách“

Bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn.
Bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn.