Suýt mất mạng vì làm thịt và ăn tiết canh lợn “cắp nách“

Bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn.
Bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn.
Bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top