Suýt mất mạng vì hóc đồng bạc khi chơi với con

Đồng bạc được các bác sĩ gắp ra từ cổ bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Đồng bạc được các bác sĩ gắp ra từ cổ bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Đồng bạc được các bác sĩ gắp ra từ cổ bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Lên top