Suýt mất mạng vì dùng miệng hút dầu diesel

Bệnh nhân được rửa phổi. Ảnh do BV cung cấp
Bệnh nhân được rửa phổi. Ảnh do BV cung cấp
Bệnh nhân được rửa phổi. Ảnh do BV cung cấp
Lên top