Suýt mất mạng vì dùng miệng hút dầu diesel

Bệnh nhân được rửa phổi. Ảnh do BV cung cấp
Bệnh nhân được rửa phổi. Ảnh do BV cung cấp
Bệnh nhân được rửa phổi. Ảnh do BV cung cấp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top