Suýt mất mạng vì biến chứng hóc xương cá

BS Tú khám cho bệnh nhân (ảnh K.Q)
BS Tú khám cho bệnh nhân (ảnh K.Q)