Suýt mất mạng vì biến chứng hóc xương cá

BS Tú khám cho bệnh nhân (ảnh K.Q)
BS Tú khám cho bệnh nhân (ảnh K.Q)
BS Tú khám cho bệnh nhân (ảnh K.Q)