Suýt mất mạng vì ăn đồ sống nhiễm "tả biển"

Một ca cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Một ca cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Một ca cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top