Suýt hỏng "của quý" vì nghịch dại

Các bác sĩ bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ dùng máy cắt Đai ốc đưa ra khỏi dương vật bệnh nhân. Ảnh BVCC
Các bác sĩ bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ dùng máy cắt Đai ốc đưa ra khỏi dương vật bệnh nhân. Ảnh BVCC
Các bác sĩ bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ dùng máy cắt Đai ốc đưa ra khỏi dương vật bệnh nhân. Ảnh BVCC
Lên top