Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Suýt đột tử vì tự uống thuốc trị huyết áp

Hình ảnh tắc mạch trước khi được can thiệp.
Hình ảnh tắc mạch trước khi được can thiệp.