Suýt đột tử vì tự uống thuốc trị huyết áp

Hình ảnh tắc mạch trước khi được can thiệp.
Hình ảnh tắc mạch trước khi được can thiệp.