Sức khoẻ bệnh nhân 91 phục hồi thần kỳ

Nam phi công Anh có tình hình sức khoẻ tốt hơn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Nam phi công Anh có tình hình sức khoẻ tốt hơn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Nam phi công Anh có tình hình sức khoẻ tốt hơn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top