Sứa chích không phải là chuyện nhỏ

Không có khái niệm mùa sứa vì chúng xuất hiện quanh năm, tuy chúng nhiều lên trong mùa mưa và không thể xem thường kẻ mềm như “sứa” này. Ảnh minh họa
Không có khái niệm mùa sứa vì chúng xuất hiện quanh năm, tuy chúng nhiều lên trong mùa mưa và không thể xem thường kẻ mềm như “sứa” này. Ảnh minh họa
Không có khái niệm mùa sứa vì chúng xuất hiện quanh năm, tuy chúng nhiều lên trong mùa mưa và không thể xem thường kẻ mềm như “sứa” này. Ảnh minh họa
Lên top