Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sự thật về “thần dược” nano vàng chữa được ung thư!

Vật liệu nano vàng được đựng trong một chai nước truyền.
Vật liệu nano vàng được đựng trong một chai nước truyền.