Sử dụng Pate Minh Chay ngộ độc cần thời gian dài phục hồi

Nhiều người ngộ độc khi ăn Pate Minh Chay. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm
Nhiều người ngộ độc khi ăn Pate Minh Chay. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm
Nhiều người ngộ độc khi ăn Pate Minh Chay. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm
Lên top