Cấp thuốc hết hạn cho bệnh nhi:

Sự cố y khoa ở khoa dịch vụ “tầm quốc tế”

Bệnh nhi được gia đình đưa đến khám tại Khoa Quốc tế S - Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Phương Linh
Bệnh nhi được gia đình đưa đến khám tại Khoa Quốc tế S - Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Phương Linh
Bệnh nhi được gia đình đưa đến khám tại Khoa Quốc tế S - Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Phương Linh
Lên top