Sự cố hi hữu: Bệnh viện Mỹ ghép thận nhầm bệnh nhân

Sự cố ghép nhầm thận đã xảy ra ở Mỹ. Ảnh: Sputnik.
Sự cố ghép nhầm thận đã xảy ra ở Mỹ. Ảnh: Sputnik.
Sự cố ghép nhầm thận đã xảy ra ở Mỹ. Ảnh: Sputnik.
Lên top