Sự cố chạy thận tại Hòa Bình: Nạn nhân thứ 8 đã tử vong

Nạn nhân Nguyễn T. Bích Nguyên đã không qua khỏi sau 1 tuần chống chọi, giành giật sự sống (Ảnh: Thùy Linh)
Nạn nhân Nguyễn T. Bích Nguyên đã không qua khỏi sau 1 tuần chống chọi, giành giật sự sống (Ảnh: Thùy Linh)
Nạn nhân Nguyễn T. Bích Nguyên đã không qua khỏi sau 1 tuần chống chọi, giành giật sự sống (Ảnh: Thùy Linh)