Sốt xuất huyết giảm 11 tuần liên tiếp

Số ca mắc sốt xuất huyết giảm nhưng không được chủ quan
Số ca mắc sốt xuất huyết giảm nhưng không được chủ quan