Sơn La: Bác sĩ phó mặc công việc cho điều dưỡng, bé trai 4 tháng chết tức tưởi

Bé Phúc chưa tròn 4 tháng tuổi. Ảnh: GĐCC
Bé Phúc chưa tròn 4 tháng tuổi. Ảnh: GĐCC
Bé Phúc chưa tròn 4 tháng tuổi. Ảnh: GĐCC