Soda và đồ uống thể thao có thể gây chết sớm

Uống nhiều soda có đường dẫn đến nguy cơ tử vong sớm. Ảnh: Warren Orthodontics
Uống nhiều soda có đường dẫn đến nguy cơ tử vong sớm. Ảnh: Warren Orthodontics
Uống nhiều soda có đường dẫn đến nguy cơ tử vong sớm. Ảnh: Warren Orthodontics
Lên top