Sốc: 13 viên bi “nằm gọn” trong dạ dày bé 2 tuổi

Hình ảnh 13 viên bi trong dạ dày cháu bé trên phim chụp X-quang (Ảnh: BVĐK Đô Lương, Nghệ An)
Hình ảnh 13 viên bi trong dạ dày cháu bé trên phim chụp X-quang (Ảnh: BVĐK Đô Lương, Nghệ An)
Hình ảnh 13 viên bi trong dạ dày cháu bé trên phim chụp X-quang (Ảnh: BVĐK Đô Lương, Nghệ An)