Sốc: 100% bệnh viện được kiểm tra chưa có quy trình kiểm soát chất lượng nước chạy thận

Chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân (Ảnh: TL)
Chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân (Ảnh: TL)
Chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân (Ảnh: TL)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top