Sở Y tế TPHCM phản hồi bất ngờ về vắc-xin “chống ung thư”

Trung tâm tư vấn tiêm vắc-xin “chống ung thư” tại TPHCM. Ảnh TK.
Trung tâm tư vấn tiêm vắc-xin “chống ung thư” tại TPHCM. Ảnh TK.
Trung tâm tư vấn tiêm vắc-xin “chống ung thư” tại TPHCM. Ảnh TK.
Lên top