Sở Y tế Hà Nội vào cuộc vụ bác sĩ bị người nhà bệnh nhân đánh bất tỉnh

Người nhà hành hung khiến bác sĩ bất tỉnh, chảy nhiều máu. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Người nhà hành hung khiến bác sĩ bất tỉnh, chảy nhiều máu. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Người nhà hành hung khiến bác sĩ bất tỉnh, chảy nhiều máu. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)