Số phận 200.000 viên thuốc ho nghi làm từ dầu ăn

Nguyên liệu chứa trong các can nhựa không nhãn mác bị thu giữ tại cơ sở
Nguyên liệu chứa trong các can nhựa không nhãn mác bị thu giữ tại cơ sở
Nguyên liệu chứa trong các can nhựa không nhãn mác bị thu giữ tại cơ sở
Lên top