Sơ cứu cho người bị vật sắc nhọn cứa vào cổ, đứt mạch máu như thế nào?