"Sở Chỉ huy" đặc biệt truy vết F0 COVID-19 tại Hải Dương đã làm gì?

Chỉ đạo công tác truy vết COVID-19 tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Chỉ đạo công tác truy vết COVID-19 tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Chỉ đạo công tác truy vết COVID-19 tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top