Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sinh viên trường y bị người nhà bệnh nhân tát liên tiếp vào mặt