Singapore cấm quảng cáo các loại đồ uống có đường

Singapore cấm quảng cáo các loại đồ uống có đường. Ảnh: Getty Images
Singapore cấm quảng cáo các loại đồ uống có đường. Ảnh: Getty Images
Singapore cấm quảng cáo các loại đồ uống có đường. Ảnh: Getty Images
Lên top