Sẽ "khai tử" đơn thuốc viết tay?

Giao diện phần mềm đơn thuốc điện tử đang thực hiện thí điểm tại Hà Tĩnh. Ảnh: VGP/Hiền Minh
Giao diện phần mềm đơn thuốc điện tử đang thực hiện thí điểm tại Hà Tĩnh. Ảnh: VGP/Hiền Minh
Giao diện phần mềm đơn thuốc điện tử đang thực hiện thí điểm tại Hà Tĩnh. Ảnh: VGP/Hiền Minh
Lên top