Sẽ áp giá trần viện phí mới đối với người không có thẻ BHYT

Bảng giá dịch vụ y tế mới áp dụng từ ngày 1.6.2017. Ảnh: T.K
Bảng giá dịch vụ y tế mới áp dụng từ ngày 1.6.2017. Ảnh: T.K
Bảng giá dịch vụ y tế mới áp dụng từ ngày 1.6.2017. Ảnh: T.K