Sau tiêm không sốt, có phải vaccine COVID-19 không có tác dụng?

Ảnh: Healthline
Ảnh: Healthline
Ảnh: Healthline
Lên top