Sau nhiễm SARS-CoV-2 cơ thể có miễn dịch?

Khỉ Rherus nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh.
Khỉ Rherus nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh.
Khỉ Rherus nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh.
Lên top