Sau Hải An, cảm động bé trai 4 tuổi hiến giác mạc cho 2 người trẻ tuổi

Người mẹ hôn từ biệt con trai sau khi hiến giác mạc
Người mẹ hôn từ biệt con trai sau khi hiến giác mạc
Người mẹ hôn từ biệt con trai sau khi hiến giác mạc
Lên top