Sáng 10.5, đã 24 ngày không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng

Tổng số ca mắc COVID-19 tạo Việt Nam tính đến 6h00 ngày 10.5. Nguồn: Bộ Y tế.
Tổng số ca mắc COVID-19 tạo Việt Nam tính đến 6h00 ngày 10.5. Nguồn: Bộ Y tế.
Tổng số ca mắc COVID-19 tạo Việt Nam tính đến 6h00 ngày 10.5. Nguồn: Bộ Y tế.
Lên top