Sản phụ vỡ tử cung ở tuần thai 25 vẫn sinh con khỏe mạnh

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội điều trị thành công ca vỡ tử cung ở tuần thai 25. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội điều trị thành công ca vỡ tử cung ở tuần thai 25. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội điều trị thành công ca vỡ tử cung ở tuần thai 25. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top