Sản phụ sinh ba, các con nặng 7,5kg

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật lấy tam thai. Ảnh do BV cung cấp.
Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật lấy tam thai. Ảnh do BV cung cấp.
Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật lấy tam thai. Ảnh do BV cung cấp.
Lên top