Sản phẩm thực phẩm dùng hình ảnh bác sĩ quảng cáo lừa người tiêu dùng

Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Ảnh minh họa.
Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Ảnh minh họa.
Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Ảnh minh họa.
Lên top