Sản phẩm sữa tiệt trùng Semi-Skimmed bị nhiễm vi sinh vật

Sản phẩm cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của Anh cảnh báo. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm.
Sản phẩm cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của Anh cảnh báo. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm.
Sản phẩm cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của Anh cảnh báo. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm.
Lên top