Sai phạm nhãn mác một công ty kinh doanh mỹ phẩm bị phạt 45 triệu đồng

Sai phạm trong ghi nhãm mác sẽ bị xử phạt theo quy định.
Sai phạm trong ghi nhãm mác sẽ bị xử phạt theo quy định.
Sai phạm trong ghi nhãm mác sẽ bị xử phạt theo quy định.
Lên top