Rụng tóc: Dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe bất thường