Rạn xương bó bột như Bảo "Về nhà đi con" cần kiêng thứ gì để lành bệnh?

Quang Anh hiện tại không thể viết nhưng sẽ cố gắng để sớm bình phục và quay trở lại với công việc và sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: NH.
Quang Anh hiện tại không thể viết nhưng sẽ cố gắng để sớm bình phục và quay trở lại với công việc và sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: NH.
Quang Anh hiện tại không thể viết nhưng sẽ cố gắng để sớm bình phục và quay trở lại với công việc và sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: NH.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top