Ra mắt Trung tâm tư vấn chăm sóc giáo dục trẻ dựa vào cộng đồng

Các em nhỏ biểu diễn văn nghệ trong buổi khánh thành trung  tâm. Ảnh: K.H
Các em nhỏ biểu diễn văn nghệ trong buổi khánh thành trung tâm. Ảnh: K.H
Các em nhỏ biểu diễn văn nghệ trong buổi khánh thành trung tâm. Ảnh: K.H