Quyên góp, phẫu thuật miễn phí cho 18 nghìn trẻ em bị dị tật sọ mặt

Nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan động viên các bệnh nhi dị tật vùng sọ mặt tham gia chương trình (Ảnh: FTW)
Nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan động viên các bệnh nhi dị tật vùng sọ mặt tham gia chương trình (Ảnh: FTW)
Nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan động viên các bệnh nhi dị tật vùng sọ mặt tham gia chương trình (Ảnh: FTW)