Quanh mình có F0, làm sao để sống chung an toàn với COVID-19?

Giữ khoảng cách là một trong những biện pháp phòng chống dịch hiệu quả khi các khu chung cư có F0. Ảnh: Tường Minh
Giữ khoảng cách là một trong những biện pháp phòng chống dịch hiệu quả khi các khu chung cư có F0. Ảnh: Tường Minh
Giữ khoảng cách là một trong những biện pháp phòng chống dịch hiệu quả khi các khu chung cư có F0. Ảnh: Tường Minh
Lên top