Quảng cáo thực phẩm chức năng bổ thận không đúng sự thật, hình ảnh phản cảm