Quảng Bình: Cứu sống người bệnh mang thai lạc 40 tuần tuổi