Quấn tóc vào máy tạo ren sắt, bị lột rời toàn bộ da đầu và nửa mặt

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh do BV cung cấp
Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh do BV cung cấp
Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh do BV cung cấp
Lên top